Tenders released by IADAPulauPinang powered by tenderdirect.com.my

    displaying item 1 to 15 of 15    
  posted owner title location  
24-11-17 Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pulau Pinang (IADA Pulau Pinang) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyelenggaraan Lanskap Dan Pembersihan Kawasan Selama Satu ( (X0171204011170008) Pulau Pinang more like this View Details
24-11-17 Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pulau Pinang (IADA Pulau Pinang) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Penyewaan, Penghantaran, Installasi, Pengujian, Pentauliah (X0171204011170007) Pulau Pinang more like this View Details
24-11-17 Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pulau Pinang (IADA Pulau Pinang) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mencuci Dan Membersih Keseluruhan Bangunan Di Kompleks Pe (X0171204011170006) Pulau Pinang more like this View Details
24-11-17 Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pulau Pinang (IADA Pulau Pinang) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Perkhidmatan Sewaan Mesin Fotostat Di Kawasan Pembangu (X0171204011170009) Pulau Pinang more like this View Details
08-11-17 Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pulau Pinang (IADA Pulau Pinang) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Perkhidmatan Sewaan Mesin Fotostat Di Kawasan Pembangu (X0171204011170005) Pulau Pinang more like this View Details
09-08-17 Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pulau Pinang (IADA Pulau Pinang) more like this KENYATAAN TENDER - Menaik Taraf Sistem Pengairan Dan Saliran Pertanian Dan Lain-Lain Kerja Berkai (NO. TENDER : IADA/PP/4/2017) Pulau Pinang more like this View Details
09-08-17 Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pulau Pinang (IADA Pulau Pinang) more like this KENYATAAN TENDER - Menaik Taraf Sistem Pengairan Dan Saliran Di Blok M6, Skim Pengairan Sg. M (NO. TENDER : IADA/PP/2/2017) Pulau Pinang more like this View Details
09-08-17 Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pulau Pinang (IADA Pulau Pinang) more like this KENYATAAN TENDER - Menaik Taraf Sistem Pengairan Dan Saliran Di Sistem Tali Air F, Blok M5C (NO. TENDER : IADA/PP/3/2017) Pulau Pinang more like this View Details
09-08-17 Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pulau Pinang (IADA Pulau Pinang) more like this KENYATAAN TENDER - Menaik Taraf Sistem Pengairan Dan Saliran Pertanian Serta Kerja-Kerja Berkaita (NO. TENDER : IADA/PP/1/2017) Pulau Pinang more like this View Details
12-07-17 Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pulau Pinang (IADA Pulau Pinang) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar Serta Mengujiguna Mini Jentuai Dan Variable Chamber R (X0171204011170004) Pulau Pinang more like this View Details
23-08-16 Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pulau Pinang (IADA Pulau Pinang) more like this KENYATAAN TENDER - Menaik Taraf Sistem Pengairan Dan Saliran Di Kawasan M2, Skim Pengairan Su (No. Tender : IADA/PP/7/2016) Pulau Pinang more like this View Details
23-08-16 Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pulau Pinang (IADA Pulau Pinang) more like this KENYATAAN TENDER - Menaik Taraf Sistem Pengairan Dan Saliran Di Sistem Taliair CA, C Blok M3, (No. Tender : IADA/PP/8/2016) Pulau Pinang more like this View Details
28-07-16 Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pulau Pinang (IADA Pulau Pinang) more like this KENYATAAN TENDER - Menaiktaraf Sistem Pengairan Dan Saliran Di Blok K2, Skim Pengairan Sg. Ku (No. Tender : IADA/PP/5/2016) Pulau Pinang more like this View Details
28-07-16 Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pulau Pinang (IADA Pulau Pinang) more like this KENYATAAN TENDER - Menaiktaraf Sistem Pengairan Dan Saliran Di Kawasan M4, Skim Pengairan Sun (No. Tender : IADA/PP/6/2016) Pulau Pinang more like this View Details
28-07-16 Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pulau Pinang (IADA Pulau Pinang) more like this KENYATAAN TENDER - Menaiktaraf Sistem Pengairan Dan Saliran Pertanian Di Sistem Taliair E Blo (No. Tender : IADA/PP/11/2016) Pulau Pinang more like this View Details
 

 

Keyword Search


(Advanced Search)

Relevant Dates


Qualification


Bidder Status:


Project Owners:


CategoryProjects:Location:


Keyword Search


(Advanced Search)

 
BLIS Tenders is powered by TenderDirect - http://tenderdirect.com.my - Malaysia's Largest Tender Information Service.