Tenders released by LembMinyakSawitMalaysiaMPOB powered by tenderdirect.com.my

    displaying item 1 to 21 of 565     >next 20>
  posted owner title location  
12-11-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Tawaran Membeli Kenderaan Terpakai Milik Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MP (MPOB(T/L)23/21) Selangor more like this View Details
12-11-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Pelupusan Peralatan Loji Rintis Pengolahan Pengeluaran Rangsum Ternakan D (MPOB(T/L)35/21) Pahang more like this View Details
06-10-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Penggantian Sistem Penghawa Dingin Di Ibu Pejabat Lembaga Miny (MPOB(T/K)34/21) Selangor more like this View Details
06-10-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Tawaran Membeli Kenderaan Dilucut Hak Kepada Lembaga Minyak Sawit Malaysi (MPOB(T/L)24/21) Johor more like this View Details
06-10-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Tawaran Membeli Kenderaan Dilucut Hak Kepada Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB(T/L)24/21) Perak more like this View Details
06-10-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this PEMBETULAN - Adalah Dimaklumkan Bahawa Terdapat Pembetulan Pada Syarat Lawatan Tapak Kenyataan Te (MPOB(T/K)32/21(TS1-1321)) Selangor more like this View Details
05-10-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Cadangan Menaiktaraf Sistem Bekalan Air Luaran Ibu Pejabat MPOB, Bandar Ba (MPOB(T/K)32/21(TS1-1321)) Selangor more like this View Details
06-09-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Pelupusan Peralatan Loji Rintis Reaction Di Bahagian Kejuruteraan Dan Pemp (MPOB(T/L)25/21) Selangor more like this View Details
06-09-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Pelupusan Peralatan Loji Rintis Biodiesel Sawit Di Bahagian Kejuruteraan D (MPOB(T/L)26/21) Selangor more like this View Details
06-09-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Pelupusan Peralatan Loji Rintis Pretreatment Di Bahagian Kejuruteraan Dan (MPOB(T/L)27/21) Selangor more like this View Details
06-09-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Pelupusan Peralatan Loji Rintis Fractional Distillation Di Bahagian Kejuru (MPOB(T/L)28/21) Selangor more like this View Details
06-09-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Pelupusan Peralatan Loji Rintis Hydrogenation Di Bahagian Kejuruteraan Dan (MPOB(T/L)29/21) Selangor more like this View Details
06-09-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Pelupusan Peralatan Loji Rintis Dry & Solvent Fractionation Di Bahagian Ke (MPOB(T/L)30/21) Selangor more like this View Details
02-08-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Perkhidmatan Am Ladang Bagi Fasa 2 & 3 (75 Hektar), Ladang Fasa 4 (160 Hektar) (MPOB(T/P)22/21) Terengganu more like this View Details
02-08-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Membekal, Menghantarserah, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan Inte (MPOB(T/B)21/21) Selangor more like this View Details
22-06-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Perkhidmatan Menyediakan Tenaga Kerja Seramai 40 Orang Untuk Kerja-Kerja Penye (MPOB(T/P)18/21) Sabah more like this View Details
22-06-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Perkhidmatan Penyelenggaraan Am Ladang Bagi Ladang Fasa 1 & 6 (430.49 Hektar), (MPOB(T/B)19/21) Selangor more like this View Details
09-06-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Perkhidmatan Penyelenggaraan Am Di Kompleks Ibu Pejabat Lembaga Minyak Saw (MPOB(T/P)20/21) Selangor more like this View Details
05-05-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Perkhidmatan Mereka Bentuk Mikroatur Single Nucleotide Polymorphism (SNP) Sawi (MPOB(T/P)14/21) Selangor more like this View Details
05-05-21 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) more like this KENYATAAN TENDER - Perkhidmatan Penjujukan Genom Sawit Untuk Bahagian Pusat Kemajuan Biotekno (MPOB(T/P)15/21) Selangor more like this View Details
 

 

Keyword Search


(Advanced Search)

Relevant Dates


Qualification


Bidder Status:


Project Owners:


CategoryProjects:Location:


Keyword Search


(Advanced Search)

 
BLIS Tenders is powered by TenderDirect - http://tenderdirect.com.my - Malaysia's Largest Tender Information Service.