Tenders released by LembPerindustrianKayuMalaysia powered by tenderdirect.com.my

    displaying item 1 to 21 of 193     >next 20>
  posted owner title location  
05-09-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Pembersihan Bangunan Dan Pejabat D (MTIB/SH(A)/018/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
28-08-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this QUOTATION - Sebut Harga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang Dan Menguji (Dalam Tempoh Jaminan) Si (MTIB/SH(B)/014/2020) Selangor more like this View Details
13-08-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this KENYATAAN TENDER - Tender Bagi Pelupusan Aset Alih (Kayu Red Sanders) Lembaga Perindustrian (MTIB/LUPUS/001/2020) Selangor more like this View Details
04-08-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this QUOTATION - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyediaan Makanan Bermasak (Islam) Di Pusat Pemban (MTIB/SH(A)/012/2020) Selangor more like this View Details
30-07-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this QUOTATION - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (Tanpa Senjata Api) Di Galeri (MTIB/SH(A)/013/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
21-07-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this TAWARAN TENDER TERBUKA - Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari, Mentauliah Dan (MTIB/T/003/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
18-07-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this QUOTATION - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyenggaraan Dan Sokongan Kemudahan Pusat Panggilan Se (MTIB/SH(B)/007/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
18-07-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this QUOTATION - Sebut Harga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Alat Ganti Un (MTIB/SH(B)/010/2020) Selangor more like this View Details
11-07-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this QUOTATION - Sebut Harga Bagi Mereka, Mencetak Dan Membekal Buku Laporan Tahunan Lembaga Peri (MTIB/SH(B)/009/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
07-07-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this QUOTATION - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar (Dalam Tempoh Jaminan) Peralat (MTIB/SH(B)/008/2020) Sabah more like this View Details
30-05-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyediaan Latihan Untuk Melahirka (MTIB/SH(A)/005/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
29-05-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this TAWARAN TENDER TERBUKA - Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari, Mentauliah Dan (MTIB/T/002/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
29-05-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Pengauditan Pematuhan Timber Legal (MTIB/SH(A)/006/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
10-03-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this QUOTATION - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Menanggal, Membekal Dan Memasang Salur Air (Gutters) (MTIB/SH(A)/002/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
19-02-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this TAWARAN TENDER TERBUKA - Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Meny (MTIB/T/001/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
14-02-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this QUOTATION - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak Semula Dan Membekal Buku 100 Malaysian Timber (MTIB/SH(B)/005/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
06-02-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this QUOTATION - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk Dan Membina Booth Sempena Malaysian Inte (MTIB/SH(A)/001/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
23-01-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Pengeluaran Buletin Maskayu Dalam (MTIB/SH(B)/002/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
22-01-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this QUOTATION - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Membekal Dan Mencetak Buku Timber Defec (MTIB/SH(B)/033/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
22-01-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this PEMBETULAN - Adalah Dimaklumkan Bahawa Terdapat Pembetulan Pada Nombor Rujukan Sebut Harga Bagi (MTIB/SH(B)/003/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
 

 

Keyword Search


(Advanced Search)

Relevant Dates


Qualification


Bidder Status:


Project Owners:


CategoryProjects:Location:


Keyword Search


(Advanced Search)

 
BLIS Tenders is powered by TenderDirect - http://tenderdirect.com.my - Malaysia's Largest Tender Information Service.