Tenders released by LembPerindustrianKayuMalaysia powered by tenderdirect.com.my

    displaying item 1 to 21 of 183     >next 20>
  posted owner title location  
30-05-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyediaan Latihan Untuk Melahirka (MTIB/SH(A)/005/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
29-05-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this TAWARAN TENDER TERBUKA - Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari, Mentauliah Dan (MTIB/T/002/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
29-05-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Pengauditan Pematuhan Timber Legal (MTIB/SH(A)/006/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
10-03-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this QUOTATION - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Menanggal, Membekal Dan Memasang Salur Air (Gutters) (MTIB/SH(A)/002/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
19-02-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this TAWARAN TENDER TERBUKA - Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Meny (MTIB/T/001/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
14-02-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this QUOTATION - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak Semula Dan Membekal Buku 100 Malaysian Timber (MTIB/SH(B)/005/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
06-02-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this QUOTATION - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk Dan Membina Booth Sempena Malaysian Inte (MTIB/SH(A)/001/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
23-01-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Pengeluaran Buletin Maskayu Dalam (MTIB/SH(B)/002/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
22-01-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this QUOTATION - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Membekal Dan Mencetak Buku Timber Defec (MTIB/SH(B)/033/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
22-01-20 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this PEMBETULAN - Adalah Dimaklumkan Bahawa Terdapat Pembetulan Pada Nombor Rujukan Sebut Harga Bagi (MTIB/SH(B)/003/2020) Wilayah Persekutuan more like this View Details
18-12-19 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this QUOTATION - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Membekal, Mencetak, Memasang Dan Menuru (MTIB/SH(B)/026/2019) Melaka more like this View Details
10-12-19 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Pengauditan Pematuhan Timber Legal (MTIB/SH(A)/039/2019) Wilayah Persekutuan more like this View Details
10-12-19 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this QUOTATION - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk Dan Membina Booth Secara Shell Scheme Da (MTIB/SH(A)/040/2019) Melaka more like this View Details
11-11-19 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this TAWARAN TENDER TERBUKA - Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Meny (MTIB/T/004/2019) Wilayah Persekutuan more like this View Details
04-11-19 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Membekal, Mencetak, (MTIB/SH(B)/021/2019) Wilayah Persekutuan more like this View Details
24-10-19 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this TAWARAN TENDER TERBUKA - Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Meny (MTIB/T/003/2019) Wilayah Persekutuan more like this View Details
02-10-19 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this TAWARAN TENDER TERBUKA - Tender Bagi Pelantikan Syarikat Broker Insurans Untuk Pembaharuan P (MTIB/T/001/2019) Wilayah Persekutuan more like this View Details
02-10-19 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this TAWARAN TENDER TERBUKA - Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Meny (MTIB/T/002/2019) Wilayah Persekutuan more like this View Details
02-10-19 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this QUOTATION - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Perkakasan Dan Perisian Joomla Portal (MTIB/SH(B)/017/2019) Wilayah Persekutuan more like this View Details
24-01-19 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia more like this KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang Dan (MTIB/SH(A)/001/2019) Wilayah Persekutuan more like this View Details
 

 

Keyword Search


(Advanced Search)

Relevant Dates


Qualification


Bidder Status:


Project Owners:


CategoryProjects:Location:


Keyword Search


(Advanced Search)

 
BLIS Tenders is powered by TenderDirect - http://tenderdirect.com.my - Malaysia's Largest Tender Information Service.