Tenders released by MAMPU powered by tenderdirect.com.my

    displaying item 1 to 21 of 253     >next 20>
  posted owner title location  
04-11-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Membekal, Menghantar, Memasang, Merekabentuk, Membangun, Mengintegra (QT200000000040264 (TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/02/2020)) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
31-10-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Perkhidmatan Penyewaan, Penyelenggaraan Dan Bacaan Meter Mesin Penya (QT200000000039718 SEBUT HARGA/MAMPU/PERKHIDMATAN/16/2020) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
27-10-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Perkhidmatan Pelaksanaan Kursus Fungsional Teknikal ICT (QT200000000028495 SEBUT HARGA/MAMPU/PERKHIDMATAN/9/2020) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
26-10-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Membekal, Menghantar, Memasang, Merekabentuk, Membangun, Mengintegra (QT200000000038879 (TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/2/2020)) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
19-10-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Perkakasan Keselamatan Web Applicatio (QT200000000035687 SEBUT HARGA KECIL/MAMPU/PERKHIDMATAN/4/2020) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
16-10-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Membekal Dan Menghantar Alat Tulis Bagi Tempoh Dua Puluh Empat ( (QT200000000025647 SEBUT HARGA/MAMPU/BEKALAN/7/2020) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
09-10-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Perluasan Dan Pengukuhan Perkhidmatan Pusat Data Sektor Awam Fasa II (QT200000000016324 TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/7/2020) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
03-10-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Perkhidmatan Proofreading Dan Penyuntingan Dalam Bahasa Melayu Dan B (QT200000000028492 Sebut Harga/Mampu/Perkhidmatan/5/2020) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
24-08-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Perolehan Perkhidmatan Pembersihan Pejabat Pusat Data Sektor Awa (QT200000000028493 SEBUT HARGA/MAMPU/PERKHIDMATAN/6/2020) Kedah more like this View Details
17-08-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Membekal, Menghantar, Memasang, Mereka Bentuk, Membangun, Menguji Da (QT200000000026698 TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/8/2020:) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
22-07-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Pembaharuan Lesen Perisian ICT, Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Khi (QT200000000023168 TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/9/2020) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
10-07-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Membekal, Menghantar, Memasang, Mereka Bentuk, Membangun, Menguji Da (QT200000000019472 TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/8/2020) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
06-07-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Membekal, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Memberi Khidmat Sokongan (QT200000000015068 SEBUT HARGA/MAMPU/PERKHIDMATAN/3/2020) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
27-06-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Merancang, Membangun Dan Mengoperasi Bagi Perkhidmatan Komunikasi Da (QT200000000020073 TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/4/2020) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
12-06-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Perluasan Dan Pengukuhan Perkhidmatan Pusat Data Sektor Awam (PDSA) (QT200000000013330 TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/3/2020) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
10-06-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji Dan Mentaul (QT200000000015043 TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/6/2020) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
01-06-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Mereka Bentuk, Membangu (QT200000000014229 TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/5/2020) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
01-06-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Perkhidmatan Penyediaan Video Korporat MAMPU (QT200000000014453 SEBUT HARGA/MAMPU/PERKHIDMATAN/4/2020) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
28-05-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Dan Penyenggaraan Perisian Antivirus< (QT200000000014828 SEBUT HARGA KECIL/MAMPU/PERKHIDMATAN/1/2020) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
03-03-20 MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri) more like this NOTIS SEBUT HARGA / TENDER - Penyenggaraan Sistem MyMesyuarat 2.0 (QT200000000006651 SEBUT HARGA/MAMPU/PERKHIDMATAN/2/2020) Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
 

 

Keyword Search


(Advanced Search)

Relevant Dates


Qualification


Bidder Status:


Project Owners:


CategoryProjects:Location:


Keyword Search


(Advanced Search)

 
BLIS Tenders is powered by TenderDirect - http://tenderdirect.com.my - Malaysia's Largest Tender Information Service.