Tenders released by PengurusanAsetAir powered by tenderdirect.com.my

    displaying item 1 to 21 of 315     >next 20>
  posted owner title location  
01-03-18 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Pembinaan Kolam-Kolam Air Baru Di Melaka - Fasa 2 Melaka more like this View Details
25-01-18 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Membekal & Menghantar Peralatan Set Injap Ke Tapak Bina Untuk Cadangan Pembesa (PAAB/M022/PAKEJ 1/NS 1/05/18) Melaka more like this View Details
25-01-18 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Membekal & Menghantar Peralatan Set Pam Ke Tapak Bina Untuk Cadangan Pembesara (PAAB/M022/PAKEJ 1/NS 2/06/18) Melaka more like this View Details
11-01-18 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Program Penggantian Paip Lama Bagi Tahun 2016 Di Negeri Johor Daerah Joho (PAAB/J065/JB/01/18) Johor more like this View Details
11-01-18 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Program Penggantian Paip Lama Bagi Tahun 2016 Di Negeri Johor Daerah Pont (PAAB/J065/PTN&K/02/18) Johor more like this View Details
11-01-18 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Program Penggantian Paip Lama Bagi Tahun 2016 Di Negeri Johor Daerah Kota (PAAB/J065/KT/03/18) Johor more like this View Details
11-01-18 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Program Penggantian Paip Lama Bagi Tahun 2016 Di Negeri Johor Daerah Mers (PAAB/J065/MRG&KLG/04/18) Johor more like this View Details
11-01-18 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Program Penggantian Paip Lama Bagi Tahun 2016 Di Negeri Johor Daerah Sega (PAAB/J065/SGT/06/18) Johor more like this View Details
11-01-18 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Program Penggantian Paip Lama Bagi Tahun 2016 Di Negeri Johor Daerah Batu (PAAB/J065/BP&MR/05/18) Johor more like this View Details
04-01-18 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Program Penggantian Paip Lama Bagi Tahun 2015 Di Negeri Johor
  • Dae (PAAB/J055/JB-P3/19/18)
Johor more like this View Details
16-11-17 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Cadangan Membina Loji Rawatan Air Buluh Kasap, Johor Johor more like this View Details
16-11-17 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Cadangan Paip Agihan Bagi Semangar Dan Sedenak Johor more like this View Details
12-10-17 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN PRA-KELAYAKAN - Pra-Kelayakan Kontraktor Untuk Cadangan Reka Dan Bina Bagi Pembinaan Lo (PAAB/D001/PRE-Q/ 03/17) Kelantan more like this View Details
28-09-17 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Cadangan Membaikpulih Tangki Sri Sulong Dan Kerja-Kerja Berkaitan
  • Pak (PAAB/J051/PAKEJ 1/02/17)
Johor more like this View Details
21-09-17 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Perkhidmatan Ukur Kejuruteraan (Engineering Survey Services) Untuk Projek- (PAAB/CD/ES/TERM-CON/20/17) Wilayah Persekutuan more like this View Details
21-09-17 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Pengesanan Dan Pemetaan Utiliti Bawah Tanah (Underground Utility D (PAAB/CD/UDM/TERM-CON/21/17) Wilayah Persekutuan more like this View Details
21-09-17 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Penyiasatan Tanah (Soil Investigation Works) Untuk Projek-Proj (PAAB/CD/SI/TERM-CON/22/17) Wilayah Persekutuan more like this View Details
21-09-17 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Perkhidmatan Perancang Bandar (Town Planning Services) Untuk Projek-Projek (PAAB/CD/TPS/TERM-CON/19/17) Wilayah Persekutuan more like this View Details
07-09-17 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Skim Bekalan Air Kerian, Daerah Kerian, Perak Perak more like this View Details
07-09-17 Pengurusan Aset Air Berhad more like this KENYATAAN TENDER - Negeri Sembilan more like this View Details
 

 

Keyword Search


(Advanced Search)

Relevant Dates


Qualification


Bidder Status:


Project Owners:


CategoryProjects:Location:


Keyword Search


(Advanced Search)

 
BLIS Tenders is powered by TenderDirect - http://tenderdirect.com.my - Malaysia's Largest Tender Information Service.