Tenders released by KemPerdaganganAntarabangsaDanIndustri powered by tenderdirect.com.my

<previous 20<     displaying item 21 to 41 of 167     >next 20>
  posted owner title location  
04-08-17 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Pengujian Security Posture Assesment (SPA) Dan Perkhidmatan B (X0181110111170006 SEBUTHARGA MITI BIL 4/2017) Wilayah Persekutuan more like this View Details
11-02-17 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Alatulis Pejabat Untuk Kegunaan Kementerian Pe (X0181110111170004 SEBUTHARGA MITI BIL 2/2017) Wilayah Persekutuan more like this View Details
11-02-17 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Bekalan Am Pejabat Untuk Kegunaan Kementerian (X0181110111170005 SEBUTHARGA MITI BIL 3/2017) Wilayah Persekutuan more like this View Details
07-02-17 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhimatan Penulisan, Penerbitan Dan Percetakan Buku Laporan Kementerian (X0181110111170001 SEBUTHARGA MITI BIL 1/2017) Wilayah Persekutuan more like this View Details
29-12-16 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penganjuran Majlis Penyampaian Anugerah Kecemerlangan Industr (X0181110111160015 SEBUTHARGA MITI BIL 11/2016) Wilayah Persekutuan more like this View Details
29-12-16 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penerbitan Video Pendek Bagi Pemenang-Pemenang Anugerah (X0181110111160016 SEBUTHARGA MITI BIL 12/2016) Wilayah Persekutuan more like this View Details
23-12-16 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Menyelenggara Perkakasan Dan Perisian Firewall Di Ibu Pej (X0181110111160014 SEBUTHARGA MITI BIL. 10/2016) Wilayah Persekutuan more like this View Details
05-08-16 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Pelantikan Juru Audit Bagi Pelaksanaan Audit Pematuhan Terhadap Syarat Kel (X0181110111160011 SEBUTHARGA MITI BIL. 9/2016) Wilayah Persekutuan more like this View Details
17-06-16 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mengkaji, Merekabentuk, Membangun, Membekal, Memasang, Mengin (X0181110111160010 SEBUTHARGA MITI BIL 8/2016) Wilayah Persekutuan more like this View Details
01-06-16 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mengkaji, Mereka Bentuk, Membangun, Membekal, Memasang, Mengu (X0181110111160009 SEBUTHARGA MITI BIL 7/2016) Wilayah Persekutuan more like this View Details
17-05-16 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mengkaji, Mereka Bentuk, Membangun, Membekal, Memasang, Mengu (X0181110111160008 SEBUTHARGA MITI BIL 6/2016) Wilayah Persekutuan more like this View Details
16-04-16 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyewaan, Penghantaran, Pemasangan, Pengujia (X0181110111160006) Wilayah Persekutuan more like this View Details
15-04-16 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Perkhidmatan Pengujian Security Posture Assessment (SPA) D (X0181110111160005) Wilayah Persekutuan more like this View Details
19-03-16 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Untuk Mesyuarat Dalaman Ke (X0181110111160004) Wilayah Persekutuan more like this View Details
18-03-16 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mengkaji, Merekabentuk, Membangun, Membekal, Memasang, Mengin (X0181110111160003) Wilayah Persekutuan more like this View Details
23-01-16 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penulisan, Penerbitan Dan Percetakan Buku Laporan Kemente (X0181110111160002) Wilayah Persekutuan more like this View Details
12-11-15 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Pembekalan Dan Pemasangan Kabinet Dokumen Untuk Kegunaan Di Bangunan B (X0181110111150010) Wilayah Persekutuan more like this View Details
11-11-15 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Pembekalan Dan Pemasangan Kabinet Dokumen Untuk Kegunaan Di Bangunan B (X0181110111150009) Wilayah Persekutuan more like this View Details
20-10-15 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Di Kementerian Perdagangan Antarabang (X0181110111150007) Wilayah Persekutuan more like this View Details
04-09-15 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perpindahan Pejabat Baharu Untuk Membekal Kotak, Membungkus Dan (X0181110111150006) Wilayah Persekutuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya more like this View Details
07-08-15 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Alatulis Pejabat Untuk Kegunaan Kementerian Pe (X0181110111150005) Wilayah Persekutuan more like this View Details
06-04-15 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN TENDER (MITI BIL. 2/2015) - Perkhidmatan Pengwujudan Infrastruktur ICT Di Pusat Da (MITI BIL. 2/2015) Wilayah Persekutuan more like this View Details
25-03-15 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN TENDER (MITI BIL. 1/2015) - Tender Bagi Perkhidmatan Penyewaan Komputer Riba, Komputer (MITI BIL. 1/2015) Wilayah Persekutuan more like this View Details
28-02-15 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyelenggaraan Disaster Recovery Centre (DRC) Dan Simulasi D (X0181110111150002) Wilayah Persekutuan more like this View Details
31-01-15 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menjahit Pakaian Seragam Untuk Kakitangan Kumpulan Sokong (X0181110111150001) Wilayah Persekutuan more like this View Details
23-12-14 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penulisan, Penerbitan Dan Percetakan Buku Laporan Kemente (X0181110111140019) Wilayah Persekutuan more like this View Details
29-10-14 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA (MITI : 18/2014) - Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan (MITI 18/2014) Wilayah Persekutuan more like this View Details
24-10-14 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Pencet (X0181110111140018) Wilayah Persekutuan more like this View Details
18-10-14 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak Dan Membekal Buku Success Story Usahaw (X0181110111140017) Wilayah Persekutuan more like this View Details
16-10-14 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Penganjuran Majlis Penyampaian Anugerah Kecemerlangan Industri (AKI) 2014 (X0181110111140015) Wilayah Persekutuan more like this View Details
16-10-14 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penerbitan Video Pendek Bagi Pemenang-Pemenang Anugerah K (X0181110111140016) Wilayah Persekutuan more like this View Details
20-09-14 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA (MITI : 14/2014) - Perkhidmatan Security Posture Assessment (SPA) Bagi K (MITI 14/2014) Wilayah Persekutuan more like this View Details
13-09-14 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Security Posture Assessment (SPA) Bagi Kementerian Perda (X0181110111140014) Wilayah Persekutuan more like this View Details
07-07-14 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN TENDER (MITI : 2/2014) - Tender Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Perkakasan Dan Perisi (MITI 2/2014) Wilayah Persekutuan more like this View Details
30-05-14 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Pelbagai Jenis Kertas Untuk Kegunaan Kementeri (X0181110111140012) Wilayah Persekutuan more like this View Details
16-05-14 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membekal Dan Mengkonfigurasi Lesen CISCO (Video Conference) (X0181110111140011) Wilayah Persekutuan more like this View Details
09-05-14 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Peralatan Pejabat (Alatulis), Untuk Kegunaan (X0181110111140010) Wilayah Persekutuan more like this View Details
26-04-14 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Executive Information System (EIS) (Data Kastam) Untu (X0181110111140009) Wilayah Persekutuan more like this View Details
25-04-14 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Sistem Aplikasi Trade Facilitation Information System (TFI (X0181110111140008) Wilayah Persekutuan more like this View Details
22-04-14 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) more like this KENYATAAN SEBUTHARGA MITI BIL 9/2014 - Membekal Dan Menghantar Peralatan Pejabat (Alatulis) U (X0181110111140007) Wilayah Persekutuan more like this View Details
 

 

Keyword Search


(Advanced Search)

Relevant Dates


Qualification


Bidder Status:


Project Owners:


CategoryProjects:Location:


Keyword Search


(Advanced Search)

 
BLIS Tenders is powered by TenderDirect - http://tenderdirect.com.my - Malaysia's Largest Tender Information Service.