Tenders released by MajlisPerbandarMuar powered by tenderdirect.com.my

<previous 20<     displaying item 21 to 41 of 162     >next 20>
  posted owner title location  
10-06-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Dengan Premix, Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkaitan (NO. FAIL MPM(JK):K/MRR/10/2016 NO. SEBUTHARGA MPM/K/MRR/10/2016) Johor more like this View Details
10-06-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Dengan Premix, Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkaitan (NO. FAIL MPM(JK):K/MRR/11/2016 NO. SEBUTHARGA MPM/K/MRR/11/2016) Johor more like this View Details
10-06-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Dengan Premix, Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkaitan (NO. FAIL MPM(JK):K/MRR/12/2016 NO. SEBUTHARGA MPM/K/MRR/12/2016) Johor more like this View Details
10-06-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Dengan Premix, Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkaitan (NO. FAIL MPM(JK):K/MRR/13/2016 NO. SEBUTHARGA MPM/K/MRR/13/2016) Johor more like this View Details
28-03-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menaiktaraf Padang Dan Astaka Berbumbung Di Padang Awam Lenga, MP Muar (BIL. TENDER : MPM/KB/T/JPM/2/2016) Johor more like this View Details
09-03-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Pemasangan Sistem Elektrik Untuk Cadangan Pembangunan Ibu Pejabat Majlis P (BIL. TENDER : MPM(KB) 21/2015/C) Johor more like this View Details
09-03-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Pemasangan Sistem Pencegahan Dan Perlindungan Kebakaran, Sistem Paip Air Dalam (BIL. TENDER : MPM(KB) 21/2015/D) Johor more like this View Details
09-03-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Pemasangan Sistem Lif Untuk Cadangan Pembangunan Ibu Pejabat Majlis Perban (BIL. TENDER : MPM(KB) 21/2015/E) Johor more like this View Details
09-03-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Cadangan Membina Pintu Gerbang Di Hadapan Jambatan Sultan Ismail, MP Muar (MPM/KB/T/JPM/1/2016) Johor more like this View Details
09-03-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Pemasangan Sistem Hawa Dingin Dan Pengedaran Udara Untuk Cadangan Pembangu (BIL. TENDER : MPM(KB) 21/2015/B) Johor more like this View Details
29-02-16 Majlis Perbandaran Muar more like this TAWARAN - Tawaran Tanah Untuk Dijual / Mengusahakan Hasil Tanah Milik Majlis Di Atas Tanah Lo Johor more like this View Details
29-02-16 Majlis Perbandaran Muar more like this TAWARAN - Tawaran Mengusahakan Tanah Milik Majlis Secara Usaha Sama Di Atas Tanah Lot 10047 Johor more like this View Details
29-02-16 Majlis Perbandaran Muar more like this TAWARAN - Tawaran Mengusahakan Tanah Milik Majlis Secara Usaha Sama Di Atas Tanah Lot 10001 Johor more like this View Details
29-02-16 Majlis Perbandaran Muar more like this OFFER - Offer For The Development Of Council Lands At Lot No. 10001 Mukim Of Bandar District Johor more like this View Details
29-02-16 Majlis Perbandaran Muar more like this OFFER - Offer For The Development Of Council Lands At Lot No. 10047 To Lot No.10053, Lot No. Johor more like this View Details
29-02-16 Majlis Perbandaran Muar more like this OFFER - Offer For The Sale / Development Of Council Lands At Lot No. 354 Grant No. HS(D) 3523 Johor more like this View Details
24-02-16 Majlis Perbandaran Muar more like this RALAT - Adalah Dimaklumkan Terdapat Pindaan Pada Butir-Butir Tawaran Tajuk Tender Bagi - KENY (NO. TENDER : MPM/K/MIDA/01/2016 NO.FAIL : MPM(JK) K/01/2016) Johor more like this View Details
22-02-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Johor more like this View Details
02-02-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Jalan Dengan Premix, Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkait (NO. TENDER : MPM/K/MRR/01/16 NO.FAIL : MPM(JK) K/MRR/01/16) Johor more like this View Details
02-02-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Dengan Premix, Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkaitan (NO. TENDER : MPM/K/MRR/02/16 NO.FAIL : MPM(JK) K/MRR/02/16) Johor more like this View Details
02-02-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Dengan Premix, Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkaitan (NO. TENDER : MPM/K/MRR/03/16 NO.FAIL : MPM(JK) K/MRR/03/16) Johor more like this View Details
02-02-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Dengan Premix, Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkaitan (NO. TENDER : MPM/K/MRR/04/16 NO.FAIL : MPM(JK) K/MRR/04/16) Johor more like this View Details
02-02-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Dengan Premix, Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkaitan (NO. TENDER : MPM/K/MRR/05/16 NO.FAIL : MPM(JK) K/MRR/05/16) Johor more like this View Details
02-02-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Dengan Premix, Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkaitan (NO. TENDER : MPM/K/MRR/06/16 NO.FAIL : MPM(JK) K/MRR/06/16) Johor more like this View Details
02-02-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Jalan Dengan Premix, Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkait (NO. TENDER : MPM/K/MRR/07/16 NO.FAIL : MPM(JK) K/MRR/07/16) Johor more like this View Details
02-02-16 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Dengan Premix, Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkaitan (NO. TENDER : MPM/K/MRR/08/16 NO.FAIL : MPM(JK) K/MRR/08/16) Johor more like this View Details
02-11-15 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TAWARAN - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Bangunan / Harta Benda Kepunyaan Majlis (BIL. TENDER MPM/T/JKP/1/2016 NO.FAIL MPM(A)BIL.37/76 Jld 8) Johor more like this View Details
15-08-15 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Cadangan Pembangunan Ibu Pejabat Majlis Perbandaran Muar Yang Mengandungi : (BIL TENDER : MPM(KB)21/2015) Johor more like this View Details
05-08-15 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Jalan Dengan Premix, Memperelok Perparitan Dan Lain-Lain Kerja (NO. TENDER : MPM/K/MRR/08/15 NO. FAIL : MPM(JK)K/MRR/09/15) Johor more like this View Details
06-05-15 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Dengan Premix, Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkaitan (NO. TENDER : MPM/K/MRR/01/15 NO.FAIL : MPM(JK)K/MRR/01/15) Johor more like this View Details
06-05-15 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Dengan Premix, Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkaitan (NO. TENDER : MPM/K/MRR/02/15 NO.FAIL : MPM(JK)K/MRR/02/15) Johor more like this View Details
06-05-15 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Dengan Premix, Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkaitan (NO. TENDER : MPM/K/MRR/03/15 NO.FAIL : MPM(JK)K/MRR/03/15) Johor more like this View Details
06-05-15 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Dengan Premix, Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkaitan (NO. TENDER : MPM/K/MRR/04/15 NO.FAIL : MPM(JK)K/MRR/05/15) Johor more like this View Details
06-05-15 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Dengan Premix, Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkaitan (NO. TENDER : MPM/K/MRR/05/15 NO.FAIL : MPM(JK)K/MRR/06/15) Johor more like this View Details
06-05-15 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Dengan Premix, Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkaitan (NO. TENDER : MPM/K/MRR/06/15 NO.FAIL : MPM(JK)K/MRR/07/15) Johor more like this View Details
06-05-15 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Dengan Premix, Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Hj. Jai (NO. TENDER : MPM/K/MRR/07/15 NO.FAIL : MPM(JK)K/MRR/08/15) Johor more like this View Details
14-11-14 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Cadangan Membina 15 Unit Gerai Dan Kerja-Kerja Yang Berkaitan Diatas Sebah (MPM/K/KPKT/01/14) Johor more like this View Details
18-09-14 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Lampu Jalan Jenis Dekoratif Dan Lain-Lain Ke (NO. TENDER : MPM/K/KPKT/02/14 NO.FAIL : MPM(JK)K/03/14) Johor more like this View Details
12-05-14 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menaiktaraf Parit Konkrit Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Jalan Hj. Jaib, (NO. TENDER : MPM/K/KPKT/01/14 NO.FAIL : MPM(JK)K/02/14) Johor more like this View Details
16-04-14 Majlis Perbandaran Muar more like this KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Dengan Premix Jalan Dan Lorong Serta Kerja-Kerja Berkaitan (NO. TENDER : MPM/K/MRR/01/14 NO.FAIL : MPM(JK)K/MRR/01/14) Johor more like this View Details
 

 

Keyword Search


(Advanced Search)

Relevant Dates


Qualification


Bidder Status:


Project Owners:


CategoryProjects:Location:


Keyword Search


(Advanced Search)

 
BLIS Tenders is powered by TenderDirect - http://tenderdirect.com.my - Malaysia's Largest Tender Information Service.